Info

 

Särskilda resevillkor Västanhede Trafik AB (nedan kallat Västanhede Forsbergs)

Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat överenskommelse om Allmänna villkor för paketresor. Förutom de allmänna villkoren har Forsbers Buss AB även följande särskilda villkor.

AVBESTÄLLNING

Teater-/evenemangs-/endagarsresa

När du reser med Västanhede Forsbergs på en teater-/evenemangs-/endagarsresa ingår avbeställningsskydd i resan. Behöver du avboka din resa, är de kostnader som kan komma att belasta dig, sådana kostnader som vi som researrangörer i vår tur blir belastade av. Som exempel kan nämnas förskottsbetalade teater- och konsertbiljetter, under förutsättning att ingen annan kund övertar biljetterna. Vid avbokning utgår alltid en administrationsavgift på 50 kr. Obs! Avbeställning måste ske.

Flerdagarsresor

När du reser två eller fler dagar med Västanhede Forsbergs gäller följande avbokningsregler.

1 Vid avbokning mer än 30 dagar före avresan erlägges en avgift på 200 kr per person. *

2 Sker avbeställning 15-30 dagar före avresan erlägges hela anmälningsavgiften vid utlandsresa, övriga
flerdagsresor 15% av resans pris.
*

3 Sker avbeställning 1-14 dagar före avresan erlägges 25% av resans pris.*

4 Sker avbeställning inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

- Vid resor där flyg ingår gäller särskilda avbeställningsvillkor.

* OBS! På alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla om- och
avbokningar oavsett orsak.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

När du reser med Västanhede Forsbergs har du möjlighet att teckna avbeställningsskydd för 200 kr. Har du avbeställningsskydd kan du, utan extra kostnad, boka av resan t o m 3 arbetsdagar före avresedagen, oavsett orsak. Den enda kostnad för dig är de 200 kr för avbeställningsskyddet samt kostnader för ej försålda biljetter vid teater- och evenemangsresor. Avbeställningsskydd kan endast beställas samtidigt med resan.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM INGÅR

Vid avbeställning, på grund av med läkarintyg styrkt akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenären eller hans familj behövs inget avbeställningsskydd för att avbokning ska kunna ske (gäller ej då flyg ingår i resan). Endast en avgift på 200 kr per person uttages*. Har du redan tecknat avbeställningsskydd behöver du inte betala 200 kr ytterligare. Obs! Avbeställning måste ske före avresedagen och läkarundersökning ske senast avresedagen.

* OBS! På alla teater- och evenemangsresor tillkommer kostnad för ej försålda biljetter vid alla om- och avbokningar oavsett orsak.

BAGAGE

På grund av bussens begränsade utrymme och maxlast får bagage på högst 30 kg per person tas med i bussen. Kontrollera noga att du inte glömmer något. Det kan vara besvärligt att återfå kvarglömda effekter. Om du trots allt skulle glömma något hjälper vi till att efterforska sakerna till självkostnadspris.

BARNRABATTER

På våra resor lämnar vi inga generella barnrabatter då även ett barn tar upp en plats i bussen. Om vi som researrangör erhåller barnrabatter för entré eller dylikt vid besöksmål lämnar vi naturligtvis denna rabatt vidare till dig som kund.

BETALNING OCH ANMÄLNINGSAVGIFT

För våra dagsturer behöver ingen anmälningsavgift erläggas. Vid flerdagarsresor utomlands är anmälningsavgiften 500 kr per person. Anmälningsavgift och slutlikvid betalas till Västanhede Forsbergs enligt senast betalningsdatum på erhållet inbetalningskort.
Anmälningsavgiften i regel inom en vecka från det att du anmält dig till resan.
Slutbetalning sker i regel 15 dagar innan avresa om ej särskilda villkor har specificerats i din bokningsbekräftelse.

BOKNING

Du kan boka din resa direkt hos Västanhede Forsbergs. Anmälan är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord.

BUSSEN

Resorna genomförs med moderna långfärdsbussar utrustade med fällbara stolar, läslampor, luftintag, toalett, kylskåp, kaffekokare och luftkonditionering. Det kan förekomma att Västanhede Forsbergs hyr in buss med motsvarande standard från annat företag. Med reservation för oförutsedda händelser. För allas trevnad och säkerhet är rökning ej tillåten i bussen.

RESEBEVIS

Efter det du beställt din resa erhåller du ett resebevis samt inbetalningskort på resan. Kontrollera noga att allt stämmer med den bokning du gjort.

FÖRSÄKRING

Vid utlandsresa, tag med Försäkringskassans intyg som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige. Kontrollera även att du har reseförsäkring med i din hemförsäkran, om inte - kontakta ditt försäkringsbolag.

GENOMFÖRANDE AV RESA

Inställande av 1-dagsresa på grund av för få deltagare meddelas resenären senast 2 dagar före avresan. På 2- och 3-dagarsresor meddelas resenären senast 7 dagar före avresan. Vid längre resor senast 14 dagar före avresan.

GÄSTER MED SPECIELLA BEHOV

Önskemål om speciell mat skall meddelas vid bokning. Eventuellt funktionshinder eller annat handikapp skall meddelas vid bokning så vi kan hjälpa till vid val av resa.

JOURTELEFON

Vid problem efter kontorstid kan du nå oss på jourtelefon 0292-614131.

PASS OCH VISUM

För utomnordiska resor skall resenär vara försedd med giltigt pass. Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att nödvändiga visum och andra handlingar ordnas.

PRISGARANTI

När slutlikviden har kommit Västanhede Forsbergs tillhanda är det pris som angivits vid bokningen och står på resebeviset garanterat. Priset kan ej höjas på grund av valutakursändringar eller andra kostnadsökningar. Höjda skatter och avgifter beslutade av myndigheter samt ändrade flygpriser undantagna.

REKLAMATIONER

Vi hoppas du inte ska finna anledning till klagomål. Eventuella fel och brister skall omgående anmälas till färdledaren på resan så denne har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till researrangören skall ske skriftligen och senast 30 dagar efter avslutad resa.

RESEGARANTI

Västanhede Forsbergs har ställt lagstadgade garantier hos Kammarkollegiet vilket innebär att våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser.

ÖNSKEMÅL

Du är självklart välkommen att framföra speciella önskemål. Västanhede Forsbergs och reseledaren kommer i möjligaste mån att försöka uppfylla dem, men vi kan inte lämna någon garanti för att dina önskemål uppfylls. Obs! Alla önskemål ska framställas vid bokningen av resan för att om möjligt kunna uppfyllas.

ÖPPET KÖP

Västanhede Forsbergs erbjuder kostnadsfri avbeställning upp till 35 dagar före avresan.

Tack för att du läser resevillkoren - Det kan bespara både dig och oss en mängd överraskningar.

Personuppgiftsansvarig Västanhede Trafik AB (nedan kallat Västanhede Forsbergs)

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som gäller från  25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det påForsbergs Buss, Nötmyrvägen, 740 47 HARBO, telefon 0292-30168, eller e-post info@forsbergsbuss.se.

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa på hemsidan eller via telefon, vid beställning av broschyr eller nyhetsbrev.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom att maila oss.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa,  tjänst eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 3 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst  avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna. Det gör du lättast via vår emailadress eller ring oss på telefon.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU/EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU/EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig.

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

BAGAGE

På grund av bussens begränsade utrymme och maxlast får bagage på högst 30 kg per person tas med i bussen. Kontrollera noga att du inte glömmer något. Det kan vara besvärligt att återfå kvarglömda effekter. Om du trots allt skulle glömma något hjälper vi till att efterforska sakerna till självkostnadspris.

Vid flygresor gäller speciella regler.